Konsortie


- fra tanke til virkelighed

Dan en forening

Parthaverne går sammen og danner en forening på lige fod med en hvilken som helst anden forening med vedtægter og generalforsamling, og med en forretningsfører eller kasserer.

Klampenborg Hesteejerforenings hjemmeside ligger et udkast til en kontrakt til fri afbenyttelse. Foreningskonstruktionen er af skattemæssige hensyn.

Bankkonto

Foreningen skal udpege en økonomisk ansvarlig, som herefter opretter en foreningskonto i et pengeinstitut. Denne konstruktion for at ingen af medlemmerne bliver personligt beskattet af foreningens indestående.Alle indtægter og udgifter i forbindelse med foreningens drift skal posteres på denne konto.

Kontaktpersoner

Foreningen skal udnævne en repræsentant som er kontaktperson til træneren. Det er af praktiske hensyn, så vedkommende får myndighed til at forhandle med træneren på foreningens vegne. For træneren er det vigtigt at have en kontaktperson, til hvem han kan meddele sig i alle spørgsmål og praktiske gøremål. Ligeledes er træneren foreningens kontaktperson til de væddeløbsarrangerende organisationer.

Køb af hest

Praksis er ofte at man først køber en hest, siden finder en træner. Vi kan kun opfordre til. at man går den modsatte vej, det vil sige, at efter foreningen er dannet, kontakter man en træner som er behjælpelig med indkøb af hesten. Trænerens ekspertise er uvurderlig i udvælgelsen af det rette dyr til den rette pris.

Der er flere muligheder:

  • hos opdrætter. I Danmark er der omkring 50 opdrættere.
  • på auktioner i ind- og udland.
  • hos træneren. Her kan man ofte finde en hest, som er klar til at starte med det samme. Det kan være en stor fordel for den 'utålmodige'.

Registrering

Alle engelsk fuldblodsheste skal registreres. Registreringen foregår i Dansk Galop. Under menupunktet ”Gebyrer og Licenser” på Dansk Galop's hjemmeside kan man få oplyst priser på nedennævnte registreringer.

- hestepas

Inden en væddeløbshest starter for første gang skal der udstedes et hestepas (gebyr), som skal følge hesten overalt, hvor den starter til væddeløb Det er en dyrlæge som identificerer hesten, hvorefter selve passet udstedes af Dansk Galops Sekretariat.

- navngivning

Ligeledes skal hesten navngives inden den starter for første gang. Når hesten først har startet i væddeløb kan navnet ikke ændres. Navneregistrering foregår hos Dansk Galop, som i samråd med andre væddeløbsarrangerende organisationer skal godkende navnet, idet to væddeløbsheste ikke må hedde det samme.Navneregistreringen er gratis indtil udgangen af hestens fyldte 1 år, herefter gebyrbelagt.

- ejerskab

Også registrering af ejerskab foregår hos Dansk Galop. Når man har dannet en forening og navngivet denne, registreres ejerskabet af hesten som ”pseudonym”, hvilket betyder, at de enkelte foreningsmedlemmers navne er skjult for offentligheden (gebyr). En liste med navne på partejerne skal dog foreligge i Sekretariatet hos Dansk Galop idet partejere hæfter solidarisk ifølge Dansk Væddeløbsreglement. Hele reglementet kan læses på Dansk Galops hjemmeside under Væddeløbsreglement.

En anden mulighed kan være (som vi har gjort), at en enkelt af partejerne står frem med navn og at resten af ejerne skjules under betegnelsen ”med flere”. Her gælder det dog også, at alle partejere hæfter solidarisk ifølge Dansk Væddeløbsreglement.

- væddeløbsfarver

Når alle de ovennævnte registreringer er på plads skal foreningen eller konsortiet vælge såkaldte ”væddeløbsfarver”. Det er den bluse som jockeyen har på når han rider en given hest. Væddeløbsfarven er registreret af ejeren og følger denne. Man kan registrere for en fem-årig periode, eller for livstid (gebyr). Væddeløbsfarvens udseende skal godkendes af Dansk Galop idet to væddeløbsfarver ikke må være ens eller ligne hinanden. Der findes helt bestemte internationale bestemmelser for, hvordan man må kombinere mønstre til de pågældende bluser og hjelmovertræk.

Find inspiration her: På Dansk Galop under ”væddeløbsfarver” kan man se en liste over allerede registrerede farver i Danmark i henhold til Dansk Væddeløbsreglement. På Dark Horses engelske hjemmeside kan man se skematiske tegninger af de tilladte mønstre og fremstillingsprisen på væddeløbsfarver er angivet, med mulighed for fremstilling i England.

I Danmark kan man bestille væddeløbsfarver hos Nina Falck
Tlf. 65 96 76 07 - e-mail: ninagert@mail.dk
Som også gerne hjælper med forslag til design og godkendelse af farven.


Til toppen