En forårsdag på Klampenborg Galopbane anno 1913


Illustreret Tidende no. 30, 1913

Månedens emne Galopløb blev trykt i Illustreret Tidende Nr. 30, 1913.

Årets første løb 1913

Vi skruer tiden tilbage, nøjagtig 95 år, til årets første løb på Klampenborg Galopbane, St. Bededag i 1913. Det var fredag den 18. april, og tre år efter at galopbanen blev indviet. Dagen er skildret i Illustreret Tidende i nr. 30 1913, her afskrevet ordret, og med billede fra artiklen.

Må vore læsere også opleve genkendelsens glæde, sagt på en mild forårsdag i begyndelsen af april 2008, og selv gøre sammenligninger mellem dengang og nu om vejr, vind og volumen, når Klampenborg Galopbane, fredag d. 11. april kl. 15. vinker første løb i gang. Forfatteren til artiklen Maël er os ukendt. Skulle en læser vide det, hører vi gerne derom. På gensyn. Kort introduktion til Illustreret Tidende.


Galopløb

SAA er det altsaa Foraar igen.

Allerede længe har vi konstateret de kendte og kære "Symptomer", Liljer og Violer, Foraarsmoder og knoppede Grene, nye Markiser over Altanerne og Lærker over alle grønne Marker.

Men det er nu godt nok med Lærken, Stæren og Viben og de øvrige Vaarens Pionerer, man tror dem ikke over en Hurdle, siger jeg, før vi ogsaa har spurgt Foraar fra Clauson-Kaas' equestriske Enemærker.

Men derfor blev Store Bededag med Galopbanens Sæson-Premiere 1913 Vaarens første Dag.

Og dog var det nær gaaet galt med Vaaren endda. For - ærlig talt - Sne over Mosen og Hagl og Rusk over Sadelpladsens spirende Grønne, kan Væddeløbsforeningen og "Den ædle ..." virkelig i Alvor tænke sig en saadan Ramme om Jockeyblusers Regnbuepragt og om Foraarsstemte og -berede Galopvenner og -veninder.

Det trak stærkt op til et alvorligt Brud med "Den ædle ...". Men saa - præcis Kl. 3 smældede Solen et Væld af Varme og Lys ud over Dyrehavens spæde Bladesvøb - væk var Sne, væk var Vinter, og så mødte vi nok op alligevel, hver og en; det var jo bare "Aprilsnar" altsammen.

"Poisson d'Avril", mes amis, slet ikke andet. Kan I se, alle de kendte Ansigter er her jo, General Hegermann-Lindenkrone, Formanden for "Den ædle ..." og hans Sekretær, Kammerjunker v.d. Maase, - er de her ikke alle, Galopdyrkernes upper-ten, akkurat som vi skiltes for et halvt Aar siden under de faldende Blade.

Det synes, som om en enkelt ikke har naaet at lægge Pelsen endnu, ham vil vi blot nikke medlidende til, bede ham bemærke Solguldets Spil i Dugdraabernes Diamanter hen over Dalen, lytte lidt til Frøernes Kvækken ude i de grønne Pytter, - og saa møde anstændigere udhalet næste Gang. Kan I ogsaa høre det kendte Lidenskabernes Bølgebrus om Totalisatorens Baase, og Musikken, ikke sandt, alt sammen i fuld Funktion.

En Kompliment skal Ledelsen tilmed have for sin Præcision i Gennemførelsen af Programmet.

Slag i Slag gik alle 6 Løb.

Aabningsløbet,hvor Favoriten "Monastir" svigtede og Outsideren Goldstone (Douglas' Stald) formelig gav lidt Odds som Vinder.

Paaske steeple-chasen,der vandtes af "Wicktona", redet af Dagens Helt, den svenske Løjtnant Wiedesheim-Paul, der selvfølgelig ogsaa vandt Kalmar-Hurdleløbet, paa "Garcon".

Og den anden lille Overraskelse fra Douglas' Stald, Sejren i Meetingets fineste Løb, Københavns Foraarshandicap, ved "Acapuneta".

Foraars-Hurdlehandicapet, hvor "Modest-Beauty" maatte neje sig for "Club-Law".

Og endelig det morsomme Slutløb, Paaskeløbet, hvor saamænd selve gamle Hops under Jubel bar Baron Blixen-Fineckes grønne Farver frem til Sejr.

Ja, saadan forløb den vellykkede Ouverture, og ingen Protester, ingen Uheld havde man at ærgre sig over

Stille sank Solen ned bag Fortunbakkerne med en sidste Hilsen til Lærketræernes grønne Toppe og Bøgenes brune Kroner. Og saa hyllede Aftenens Taager den smukke Plads ind i deres lette Spind, - for fra nu af og helt ind i den lyse Sommer at laane den Gang for Gang skønnere ud til dens lethovede Venner. Men nu begynder det alligevel at blive køligt, skal vi ikke skynde os at faa en lukket Motorcar hjem ad Bernstorffsvej.

Farvel, paa Gensyn paa Søndag, - i bagende Sol! -- "Poisson d'Avril", siger du, ja den kan prøve paa det. Maël


Om Illustreret Tidende

Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Det var et af de mest læste tidsskrifter, der bragte nyheder fra hele verden ind i stuen. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke. Fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden hver søndag med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi.

Gennem illustrationerne, xylograferede træsnit, kunne man følge med i de sidste nyheder, oceandampernes forlis og opførelsen af Eiffeltårnet. Bladet var unikt for sin tid, og er i dag en vigtig historisk kilde. Illustreret Tidende er nu gjort tilgængelig online via Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.kb.dk.


Illustreret Tidende på Klampenborg Galopbane april 1913

Den originale artikel i Illustreret Tidende


Klampenborg Galopbane april 1913

Udsnit fra artiklen


Til toppen