Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

Månedens emne: januar 2009

Tekst: Bente Juncher


Toulouse-Lautrec, ca. 1880 Selvportræt foran et spejl

Henri de Toulouse-Lautrec var en fransk maler og grafiker, som især var påvirket af Edgar Degas og impressionisterne.
I 1885 åbnede han en privat malerskole på Montmartre i Paris. Det var i værtshusene, dansebulerne og bordellerne her, han tilbragte det meste af sin tid og det var Boheme-kredse herfra, han skildrede med skarp realisme og intelligent kynisme. I 1891-92 fremkom de første plakater og farvelitografier fra disse miljøer og det er dem, som blev Lautrec’s varemærke.Toulouse Lautrec, foto fra 1892. 
    Fotocredit: Wikipedia

Barndom og ungdom

Lautrec’s fulde navn var Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa. Han nedstammede fra greverne af Toulouse, som var en meget gammel fransk adelsslægt, der havde hersket i Sydfrankrig i over tusind år. Hans forældre var fætter og kusine og familien var i det hele taget noget degenereret. Lautrec blev født i 1864 på et af slægtens slotte i Albi. Han tilbragte sin barndom på familiens forskellige ejendomme og her blev han undervist i ridning, latin og græsk.

Faderen, grev Alphonse de Toulouse-Lautrec, var en typisk landadelsmand for hvem livet i fri luft var det eneste, der betød noget. Han elskede parforcejagt, falkejagt og heste og det var derfor en stor sorg for den naturelskende mand, at hans søn voksede op som krøbling. To benbrud med et års mellemrum, da Lautrec var 14 år, helede dårligt på grund af en nedarvet knogleskørhed. Hans ben voksede ikke mere og Lautrec blev aldrig højere end 152 cm og måtte altid bruge stok.

Dette var et hårdt slag for familien, for sønnen var nu udelukket fra det aristokratiske liv med militærkarriere, jagt og baller. Han havde brug for megen opmærksomhed og pleje, og hans mor kom derfor til at stå ham meget nær hele livet.The Falconer Comte Alphonse De 
    Toulouse Lautrec malet af Henri De Toulouse-Lautrec. Copyright © 2002-2009 www.toulouse-lautrec-foundation.org

Uddannelse

Man kunne allerede tidligt spore Lautrec’s store talent i de tegninger og karikaturer, som han lavede i sine kladdehæfter og han begyndte i 1875, kun 11 år gammel, at male med oliefarver. Faderen var kendt som en excentriker, der flyttede meget rundt med familien og samtidig havde han en stor interesse for cirkus og markedsgøgl. Det er derfor sandsynligt, at Lautrec allerede som barn mødte denne verden, som fascinerede ham meget også som voksen. Maleren René Princeteau, som var en af Grev Alphonse’s jagtvenner, så Lautrec’s kunstneriske talent og opfordrede forældrene til at støtte sønnen i dennes ambitioner.

Mens Lautrec i 1879 var på rekreation i Nice efter sine to benbrud tegnede og malede han både jagthunde, falke, heste og væddeløb. Han malede bl.a. et oliemaleri af sin far til hest med en falk i hånden. Fra perioden stammer også billeder af heste spændt for vogne og heste, der er opsadlet til ridning. Efter at have taget studentereksamen i 1881 rejste Lautrec med sine forældre til Paris, hvor René Princeteau blev lærer for ham.

Toulouse-Lautrec: At the
    Race Course Dennes atelier lå i Rue Faubourg St. Honoré ved siden af en del andre malere og billedhuggere, og i selskab med dem gik Lautrec ofte både i Cirkus Fernando for at studere dresserede dyr og manege kunstarter og til væddeløb på banen i Longchamp for at betragte det toneangivende Paris.

Toulouse-Lautrec studerede aldrig på kunstakademiet og hans uddannelse fandt derfor udelukkende sted i forskellige atelierer. Hvor kunstakademierne på den tid lagde vægt på anatomisk korrekt tegning, viste Lautrec stor interesse for bevægelse i sine motiver. I 1882 blev han elev hos den dengang beundrede maler Bonnat, der havde en malerskole, som den danske P.S. Krøyer også havde søgt nogle år tidligere. Lautrec følte imidlertid ikke, at han fik den store anerkendelse hos Bonnat og da denne lukkede sit atelier, for at blive professor på Paris’ kunsthøjskole, begyndte Lautrec at arbejde i maleren Fernand Cormon’s atelier.Toulouse-Lautrec: Jane Avril, 1893. Litografi

Inspiration

Lautrec arbejdede i Fernand Cormon’s atelier fra 1883 til 1885 og her mødte han blandt mange kunstnere også maleren Vincent van Gogh, som blev en god ven og den første beundrer af hans kunst. Samtidig vendte Lautrec sig mod den avangardistiske kunst og lærte at sætte pris på impressionisterne. Især Edgar Degas blev et stort forbillede. Degas anvendte motiver var teatre, cafeer og fra væddeløbsbaner, hvor han søgte at gengive hestenes bevægelser. Lautrec lærte meget af Degas’ beskrivelser af mennesker og dyr i bevægelse og ligesom Degas interesserede han sig meget for japanske træsnit.Toulouse-Lautrec: La Pendue, 1892. Litografi

Karriere

I 1887 fik den nu 23-årige Lautrec en økonomisk ordning med sin familie, som gjorde ham i stand til at få sit eget atelier og leve uafhængigt resten af livet. Efter at have fået økonomisk tilskud fra familien levede Lautrec et bohemeliv på Montmartre, som var ved at udvikle sig fra landsby til forlystelseskvarter og den unge kunstner blev tiltrukket af den utvungne omgangsform. Lautrec tog skitser på cafeer, bordeller, varieteer, i cirkus og på væddeløbsbanen. Han blev desuden kendt for sine litografier og plakater fra bl.a. Moulin Rouge.

I løbet af 1898 blev Lautrec’s helbred stadigt dårligere og i 1899 blev han så syg og sjæleligt nedbrudt af alkoholisme, at han måtte lade sig indlægge i flere måneder og bagefter tage på rekreation. Under sanatorieopholdet tegnede han efter hukommelsen hunde, heste, jockeyer og cirkusscener for at kunne bevise for omverdenen, at han ikke var færdig som kunstner. Efter sin sygdom vendte han tilbage til Paris, men i 1901 fik han nye tilbagefald og døde i september, knap 37 år gammel, hos sin mor på slottet Malromé.Toulouse-Lautrec: Aux courses d/Auteuil, 1881

Heste

Lautrec’s familie ejede både hunde, ride-, køre- og væddeløbsheste og hans far, Grev Alphonse udtalte, at ”En Toulouse skulle gå lige fra døbefonten til sadlen”. Det er derfor naturligt at hestene fyldte en stor del af Lautrec’s kunstneriske verden. De første motiver, som han malede som 16-18-årig i 1880-1882, forestiller da også for en stor dels vedkommende heste i forskellige situationer.


Fra 1881 findes ”Aux courses d’Auteuil”, der forestiller Lautrec’s far, som overvåger, at familiens væddeløbshest bliver vasket efter løbet (saddeltøjet ligger på jorden i forgrunden). I baggrunden ses endnu en væddeløbshest og maleren selv sammen med sin lærer.

I sine sidste år fra efteråret 1899 vendte Lautrec tilbage til de temaer, som optog ham i hans tidlige ungdom f.eks. heste og jockeyer og han fremstillede en række billeder med hestemotiver.


Toulouse-Lautrec: The Jockey, 1899

Et af de kendteste er ”Le jockey” fra 1899, hvor Lautrec i dette utraditionelle billede fremstiller to jockey’er til hest i fuld galop set bagfra. Derved skabes der et indtryk af, at betragteren ligeledes sidder på en væddeløbshest og selv deltager i løbet. Da Lautrec selv, efter benbruddene i 14-års alderen, var afskåret fra at ride, er fremstillingens livagtighed meget forbløffende, men tager muligvis udgangspunkt i en ønsketænkning.


Læs også om maleren Edgar Degas på Davincico.dk:

Edgar Degas vej til væddeløb